انگلیسی
چهارشنبه ٠٢ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:

                  امیرحسین جلالی                       

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

a.h.jalali@iaushab.ac.ir

 amir.jal@gmail.com

 

سوابق شغلی

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

مدیر گروه

کلیبر

1382

1384

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز-مرکز کلیبر

مدیر گروه

تبریز

87

88

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- واحد سما

کارشناس سیستم

تبریز

83

85

اداره کل جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی

استاد مشاور کمیته جشنواده خوارزمی

تبریز

83

83

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.